Aktualizacja informacji o Motive oraz o rynku

NEWS

MOTIVE Srl otrzymał certyfikat „AEO”

Po długim procesie kontroli i audytów, wspomaganym przez swoistą organizację dopracowywaną przez 20 lat ciągłego doskonalenia, uzyskaliśmy certyfikat, którym niewielu może się jeszcze pochwalić: zezwolenie AEO, wydane przez Urząd Celny.

Co oceniano, abyśmy stali się upoważnionym przedsiębiorcą (AEO)?

 • Zgodność z przepisami celnymi i przepisami podatkowymi, zarówno w imporcie, jak i eksporcie
 • Brak przestępstw związanych z działalnością gospodarczą
 • Wykazanie wysokiego poziomu kontroli nad operacjami i przepływem towarów
 • Wypłacalność finansowa
 • Prawdziwość deklaracji pochodzenia towaru (oczywiście w tym nasze „MADE IN ITALY”)
 • Ochrona danych
 • Identyfikacja towarów
 • Zabezpieczenie towaru przed kradzieżą, zniszczeniem, brakami, błędnymi numerami itp.
 • Wewnętrzne kompetencje i praktyki

Jakie są zatem zalety posiadania autoryzowanego dostawcy AEO?

 • Większa ochrona towarów (pakowanie, identyfikacja, konserwacja, liczenie, identyfikowalność, kontrole przewoźnika itp.)
 • Lepsza obsługa informacji i dokumentów
 • Mniej kontroli celnych
 • Szybsze terminy dostaw do klientów zagranicznych dzięki umowom o wzajemnym uznawaniu (na razie z USA, Chinami, Japonią, Norwegią i Szwajcarią), co prowadzi do uproszczenia kontroli również przy odprawach celnych.
 • Mniej opóźnień w przesyłkach
 • Wszystkie korzyści związane z posiadaniem dostawcy w dobrej kondycji

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj: https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/authorised-economic-operator-aeo/authorised-economic-operator-aeo_en