cập nhật về motive và thị trường

NEWS

ROBUS mới

Đây đã là hộp giảm tốc trục thẳng chân đế tốt nhất trong lĩnh vực của chúng tôi, cả về bên trong và bên ngoài, nhưng chúng tôi vẫn quyết định cải tiến nó, bởi vì sự xuất sắc và gây bất ngờ là một trong những động lực thúc đẩy chúng tôi

Song song với việc hoàn thiện các dòng STON và ENDURO tiếp theo, chúng tôi đã bổ sung thêm các bánh răng mới cho ROBUS, chúng tôi đã tối ưu hóa sự kết hợp các bánh xe, chúng tôi đã sửa đổi một số bánh răng và trục có sẵn và kết quả là chúng tôi hiện có nhiều tỷ số truyền hơn và các hệ số phục vụ tốt hơn.

Một danh mục mới đã được xuất bản (https://www.motive.it/en/cataloghi-animazioni.php), và đây cũng là một sự cải tiến: nó thân thiện với người sử dụng hơn và đầy đủ hơn so với trước đây. Ví dụ, bạn sẽ tìm thấy một số dữ liệu quan trọng thường bị đánh giá thấp như khe hở mặt răng tối đa của từng kích thước và tỷ số truyền, từng cái một.

Bộ cấu hình (https://www.motive.it/en/configuratore.php) cũng đã được cập nhật để thực hiện theo sự phát triển đó, giống như chúng tôi luôn làm bất cứ khi nào có điều gì đó thay đổi tại Motive.