Aktualizacja informacji o Motive oraz o rynku

NEWS

Europejski Zielony Ład wybrał MOTIVE

Innowacje w pełni promowane przez Ministerstwo Rozwoju na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, czyli przekształcenia działalności produkcyjnej w model gospodarki, która jak najdłużej utrzymuje wartość produktów, materiałów i zasobów oraz ogranicza do minimum marnotrawstwo procesie produkcji.

We Włoszech tylko około 50 firm zostało wybranych do uzyskania dekretu koncesyjnego Ministerstwa Rozwoju zgodnie z Zielonym Ładem UE*, a spośród nich MOTIVE jest chyba tą, która uzyskała najwyższą ocenę, z obniżoną koncesją do ostatniego wymaganego grosza. I to pomimo faktu, że na wynik wypadło „0” ze względu na brak współpracy z zewnętrznymi organizacjami badawczymi, bo Motive jak zwykle robi wszystko sam.

Ale dlaczego Motive? ENEA „Włoska Narodowa Agencja ds. Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego” odpowiada na to pytanie bardziej szczegółowo w następujący sposób poniżej:

OPIS PROJEKTU R&D

…Krótki opis: Projekt L2EM (Long Life To Electric Motors – Badanie i prototypowanie inteligentnych urządzeń w celu wydłużenia czasu życia silników elektrycznych) proponuje stworzenie prototypów trzech produktów, dwóch falowników (NEW NEO i NEW NANO, elektroniczna prędkość) oraz trzeci produkt (DOCTOR 4.0) składający się z karty elektronicznej wyposażonej w opatentowaną bramkę...

… Fundamentalna technologia wspomagająca: Na podstawie weryfikacji przeprowadzonych przez Eneę projekt wpisuje się w podstawową technologię wspomagającą nr 1. - „Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)” poprzez następujące KETs:

✓ 1.1. „Technologie związane z nową generacją komponentów i systemów (inżynieria komponentów oraz zaawansowanych i inteligentnych systemów zintegrowanych)”;

✓ 1.3. „Technologie związane z Internetem przyszłości związane z infrastrukturą, technologiami i usługami”, nawet jeśli nie zostały wyraźnie określone przez wnioskodawcę w planie rozwoju.

… JAKOŚĆ PROJEKTU

b1) Na podstawie analizy porównawczej z aktualnym stanem wiedzy na poziomie krajowym wniosek zwraca uwagę na treści techniczne/naukowe oraz postęp wiedzy w porównaniu z tym, co jest obecnie dostępne na poziomie krajowym, z możliwością, na przykład, zastosowania zarówno silników synchronicznych, jak i asynchronicznego zdalnego sterowania, stały monitoring walorów środowiska.

b2) Udoskonalenia wprowadzone w nowych produktach pozwolą na generowanie postępów technologicznych w procesie produkcyjnym użytkowników silników elektrycznych przy redukcji kosztów energii, dłuższą żywotność samych silników, poprawę kontroli cykli produkcyjnych dzięki samodzielnej nauce i zdalnemu sterowaniu. Oczekiwane wyniki projektu wyprowadzą wnioskodawcę poza aktualny stan wiedzy w kontekście włoskim sektorze referencyjnym.

b3) Propozycja przewiduje produkcję nowych produktów potencjalnie nadających się do wykorzystania w różnych sektorach przemysłu związanych z wykorzystaniem silników elektrycznych. Na przykład w systemach wentylacyjnych, przemysłowych i cywilnych systemach pompowania cieczy, w maszynach manipulacyjnych, przenośnikach taśmowych lub obrabiarkach. Wszystko to może generować pozytywne efekty w perspektywie średniookresowej również w innych sektorach przemysłu, które wykorzystują urządzenia przeładunkowe, stacje przetwórcze, systemy pompowe. Przewiduje się również plan rozpowszechniania w celu promowania wyników projektu.

Czy nadal niewiele rozumiesz? Nadejdzie czas na większą przejrzystość…